Tag: Sharul Kamal sebagai tunjang utama dalam filem ini. Selain itu