Tag: Ye Ke!? Raya dan Mentor Legend Raya. Tidak ketinggalan juga program berbentuk Majalah & Dokumentari seperti Malaysia Hari Ini (MHI) Raya