Tag: Malaysia bekerjasama dengan

(SEMASA) Samsonite Malaysia bekerjasama dengan Kloth Cares untuk membawa kesedaran kitar semula ke satu tahap yang lebih tinggi

 
KUALA LUMPUR, 13 May 2019 – Industri pakaian merupakan punca pencemaran kedua terbesar selepas minyak dan gas, dengan sisa tekstil di Malaysia dijangka menjangkau sebanyak 4% daripada jumlah perbandaran sisa pepejal yang bersamaan dengan 2,000 jumlah metrik tan atau dua juta kilogram sehari. Kadar kitar semula di Malaysia kini mencecah tahap 24% dengan jangkaan mencapai sebanyak 30% pada tahun 2030.

Read more →