Tag: untuk membawa kesedaran kitar semula ke satu tahap yang lebih tinggi

(SEMASA) Samsonite Malaysia bekerjasama dengan Kloth Cares untuk membawa kesedaran kitar semula ke satu tahap yang lebih tinggi

 
KUALA LUMPUR, 13 May 2019 – Industri pakaian merupakan punca pencemaran kedua terbesar selepas minyak dan gas, dengan sisa tekstil di Malaysia dijangka menjangkau sebanyak 4% daripada jumlah perbandaran sisa pepejal yang bersamaan dengan 2,000 jumlah metrik tan atau dua juta kilogram sehari. Kadar kitar semula di Malaysia kini mencecah tahap 24% dengan jangkaan mencapai sebanyak 30% pada tahun 2030.

Read more →