Tag: SJ ECHO RAI

(SEMASA) MYDIN USJ – SJ ECHO RAI SAMBUTAN TAHUN BARU CINA BERSAMA KOMUNITI

IMG_6157 copy

SUBANG JAYA, 20 FEBRUARI 2016 – Xīnnián Kuàilè! Gōng Xǐ Fà Cái! Wǒmén Yào Qù MYDIN Gòuwù Zhōngxīn, Nàli Hěn Duō Rén. Lái Lái!! Yéye, Zǔmǔ, Fùqīn, Mǔqīn, Jiě Jie, Gēge, Wǒmén Yìqĭ Qù Nàli. Tanglung merah digubah indah, berdentum alunan gendang Cina, rona letupan mercun menyerlah, menggamit suasana meriah di Karnival Tahun Baru Cina 2016. Read more →