Tag: WORLD HUNGER RELIEF

(SEMASA) RM3.6 JUTA BERJAYA DIRAIH UNTUK KEMPEN WORLD HUNGER RELIEF KFC & PIZZA HUT 2015

PIC_2

PUTRAJAYA, 14 NOVEMBER 2015 – Kempen World Hunger Relief (WHR) 2015 KFC & Pizza Hut Malaysia mencapai kejayaan besar pada tahun ini dengan meraih kutipan sebanyak RM 3.6 juta –RM1 juta lebih tinggi berbanding tahun lalu! Read more →

(SEMASA) KFC DAN PIZZA HUT BEKERJASAMA DENGAN BADAN BUKAN KERAJAAN (NGO) TEMPATAN MELALUI PROGRAM PENGAGIHAN DANA WORLD HUNGER RELIEF

Pic1

Kuala Lumpur, 8 Mei 2015 – KFC dan Pizza Hut Malaysia baru-baru ini telah memberikan sumbangan berjumlah RM400,000.00 kepada empat buah Badan Bukan Kerajaan (NGO) tempatan sebagai memenuhi sebahagian daripada inisiatif Program Pengagihan Dana World Hunger Relief (WHR) melalui kerjasama dengan agensi tempatan. Read more →